Trocha písmen

15. července 2010 v 20:33 | karaipuku |  Skládanky z písmen
Trocha písmen,které ze mě vypadala a nějak se poskládala na papír.Kritizujte,chvalte,ale prosím namlaťte mě do hlavy to bolí.


CESTA

Odpověď na otázky
hledání a tápání
vytčená trasa
přijdeme na buben

trapné ticho
vyjevené oči
nechápavý výraz
prober se člověče

otevřít oči
sundat klapky
rozzářená jitra
klidná noc       SMĚR I.

zase na začátku
vystrčen do světa
rozhlédnout se kolem
vykročit vpřed

cestou necestou
přes vody přes hory
správnou cestou jít
hlas srdce ukáže


       Variace na K.K. I.

v ponurém osvětlení
ostnatého drátu
lidé vyděšení
klopí svoje zraky

napravo,nalevo
kradmé pohledy
odcizení duší
bizardní výjevy

veličenstvo kat
tu roztahuje spáry
nad lidem nemocným
v měsíční krajině

mordýři v rubáších
halapartnu v ruce
trestají bez bázně
sklopené hlavy

v ponurém osvětlení
ostnatého drátu
hlavu vztyčenou
a jasný zrak
       Otázky

otázky života
odpověď smrti
klopýtání osudu
naděje zklamání

cesty života
spletité,klikaté
smrt přichází
přímo a rovně

pro všechny stejně
odměří džbán žití
nepodplatitelná
spravedlivá
snad       SMĚR II.

Naděje hledání
úspěchy kroků
nevzdávat
vytrvat

naděje hledání
daleko v dáli
dojít včas
neztratit směr

naděje hledání
tápání ve tmě
cíl je blízko
jen dál       Poutník životem

Nekonečná pouť
na cestách blátivých
kam dovedou tě
poutníku životem

Přes hory a pouště
moře a jezera
bez cíle
s nadějí

Klikaté cesty
životní krédo
s žebráckou holí
s šátkem na očích

Unaven poutí
na břehu říčky
uložil ke spánku
svůj sen a cíl

       Ploty

ploty co dělí nás
abychom nemohli
abychom neviděli
chrání nás před nima
nebo snad před námi
chrání snad je
před sebou samými

zavřené svědomí
některých všemocných
umlčet svědomí
očistit se a být hrdý
není zákon
není soudce
jen tupé ovce

svědomí tíží
ale jen některé
postavíme ploty
ohradíme svědomí
radši mlč a kývej
nebo postavíme
plot kolem tvé hlavy       Alibista

nikdo proti nikomu
všichni proti všem
nic proti ničemu
spálená zem       Pochod tupců

mlč a šlapej
nemysli a drž krok
občas i hubu
tím nic nezkazíš

šedá masa
odevzdaných stádo
čelem vzad
pochodem vchod       Dokola

spirála života
klidně se otáčí
pro všechny stejně

spirála života
rozdává osudy
tiše a lhostejně

spirála života
pomalu ubíhá
osudně nelidsky       Neomylní

tisíce lidských duší
nekonečné příběhy
rozličné osudy
vinní a nevinní

kdo rozhodne
o osudu tisíců
hodí si kamenem
ten jediný

neomylnost jistota
určení osudu
cesta do pekel
a kamení       Život

černá a bílá
znamení doby
oživlé loutky
prochází kolem

panoptikum žití
lidských osudů
brána zamčená
na devět klíčů

přehlížené odstrčené
nevidíte neslyšíte
ztratit zakopat
svědomí
nic
zbytečnost       Apokalypsa

z černých mraků
nízko nad zemí
bouře a krupobití
dopadá na zem

větry se vzedmuli
smetli vše a potom
voda spláchla
nenávist a hnus

slunce zas svítí
na čistou zem
jak dlouho vydrží
bez mraků nebe

zbabělost a pokrytectví
neupřímnost nenávist
už se zase tvoří
temný obzor

a pořád dokola
koloběh života
nekonečný příběh
lidských osudů
     


  Den po……

svítání na časy
pro hrstku vyvolených
nekoukat zpět
stále jen kupředu
mrtvoly za nimi
zničené osudy
spálená zem       Uniforma

zbytečnost
prázdnota
nicota
tak už jste šťastný
máte co jste chtěliVariace na K.K. II.

do boje sem táh
do veliké dálky
a za mnou do té války
se táh i můj stín

svědomí co tíží
odpad,který překáží
co s ním co teď
zahrabat zahodit

plno klaunů
s korunou na hlavě
plíží se kolem
nevzdám se přežijuCesta vpřed

malinký světlo
na konci tunelu
blíží se
pomalu a tiše
Otázky života

život je těžkej
a ty to víš
tak proč se snažíš
to pochopit

veliký problémy
a ty seš malinkej
jak tohle vyřešíš
na mě se nekoukej

život je život
je hrozně těžkej
chápu a nechápu
to je přece fuk

jak tohle skončí
no to je otázka
z prachu vznikl si
a v prach se obrátíšDilema

mlčím abych nemluvil
mluvím abych neslyšel
slyším abych necítil
cítím abych neviděl
vidím abych nemlčelSvítání

Namodralá záře
lidský kruh
tupě zírá
na sebe

Kultura záře
mlčící kruh
myšlenky kde jsou
prázdná poušť

Volání záře
přistupte blíž
vypněte myšlení
a ty snad sníšCesta

Střípky minulosti
ozvěny budoucna
s životem po životě
na stezkách osudu

Osamělý poutníče
na cestě daleké
synonymum bouře
a pak jen ticho

Zrození minulosti
zkáza budoucna
po životě s živím
na osudných stezkách

Hlučící davy
zatracení blíž
realita klidu
a řev těch malýchNámořník

Ostrovy jistoty
na moři bouřlivém
na nebi jižní kříž
ukazuje cestu

Bárka se zmítá
na vlnách tuposti
ztracena v nedozírném
nekonečném a bezbřehém

Příboj sílí
ostrov je nadějí
loď už se blíží
spása je na dosah

Svůj ostrov jistoty
každý z nás má
před sebou cestu
na pouti životemHledání

Čekání na zázrak
my jsme ti maličcí
čekání na boha
život s berličkou

Nakopnout a jít
mít vlastní cestu
zahodit předsudky
a věřit sobě

Srovnat si myšlenky
nebát se otázek
překážky zdolávat
poučit se z chyb

Rozum a jasná mysl
průvodci labyrintem
víra v sebe,cit
umění se rozhlédnout

Včas přibrzdit
a umět ustoupit
zůstat sám sebou
dojít k poznáníNa cestě

Rozechvělý osud
na cestách trnitých
v měsíčním svitu
v sluneční záři

Na dlouhé pouti
zrozen je v počátku
rozervanou cestou
ke smrti kráčí

Hořící pochodně
trnitá stezka
vábení sirén
zastavit se,jít

Otázka,odpověď
osude kráčíš dál
my jdeme s tebou
vstříc svému štěstíKulturní vložka

Nastrojené,nabubřelé
zlatem tu svítí
blyštivé démanty
pojď dál,jen vejdi 

Znamení doby
vezmi si,je to tvé
natáhnou ruce
pojď dál,jen vejdi 

Laciná pohádka
za zvuků fanfáry
zavři oči
pojď dál,jen vejdi 

Zahleď se do sebe
na jiný nemysli
zatemni myšlení
pojď dál,jen vejdi 

Úsměv na tváři
smutek už není
není čas na návrat
pojď dál,jen vejdi Divadlo

S berličkou v ruce
krokem nejistým
za maskou starce
čí tvář se skrývá

Hrajem si divadlo
i sami před sebou
na scéně života
publikum tleskáZastavit a stát

Umění přestat
a včas se zastavit
ustoupit,couvnout
všeho jen do času

Na útok připravit
vztyčit se,nehrbit
umět se rozběhnout
a za svým jítBez…..

Zaživa umírat
připoután k řetězu
bez hlasu
bez smyslu

Chodící mrtvola
plouží se životem
bez duše
bez citu

Prázdnota kolem
vzdušné zámky
bez cíle
bez účelu

Obcházíme kolem
klopíme zrak
bez studu
bez lítostiZe života

Po dlouhé noci
paprsek světla
prořízne tmu
přichází den

Další zářez
na stromě života
stránka osudu
ticho a samota

Rudý je obzor
kniha se zavírá
oči se klíží
a pak tmaOdkaz

Smradlavej nedopalek
a zvětralý pivo
v koutě je nablito
a v sále pusto

Měsíční krajina
bizardní kolosy
fialová voda
a černý mraky

Nedopsaná kniha
torzo na soklu
náhrobní kámen
a velká prázdnota

To je náš odkaz
pro věci příští
sklopený zrak
a prázdno v dušiA tak vůbec

Cesta životem
stezka nad propastí
rozhodne maličkost
a ………….

Pravda a lež
křehká odpověď
jak málo stačí
a ………….

Živit a smrt
živý a mrtvý
na nitce života
a ………….Iluze

Symboly  doby
vítězství,naděje
laciné pozlátko
pro koho je

Kráčíš ulicí
obklopen přeludy
chceš se jich dotknout
prázdnota nicota

Armáda marionet
v rukou loutkářů
iluze svobody
mlčící většina

Počátek i konec
bizardní frašky
scénou zní potlesk
a teď se poklonitJak dál

Ke svému cíli
pomalu a jistě
každý dojde naplnění
svých omylů

Nekonečná,daleká
ztracena v mlze
zakryta tajemnem
blížíme se

Uzavřený kruh
každého z nás
odkud jsi vyšel
a kam kráčíšOtazníky

Ne
já jdu dál
Ne
nechci stát opodál

Vždyť
je to tak snadné
Vždyť
každý stárne

Proč
se tolik ptáš
Proč
mysl divnou máš

Jak
chceš dál jít
Jak
žít a přitom snítŽijeme si žijeme

Šílená doba
bláznivý svět
nahama vzhůru
stojím a zírám

Ztracené bytí
úspěch tupců
bezmocně hledíme
žít a přežít

Rozervaná mysl
ponížení,strach
cukr a bič
nesklonit,jítNovodobý Ceasar

blahosklonný úsměv
usměj se na mě
pokleknout,mlčet
Znamení

Znamení osudu
znamení doby
žijeme v zajetí
iluzí a představ

tohle jste chtěli
teď nás máte
co my jsme měli
nevíme,tápemeSny a realita

Jak chceš snít
sám a jediný
ztracená mysl
bezbranní a malí

Zašlapat,zničit
zaházet hlínou
vytvořit iluzi
vykladači mýtů

Při zdi a potichu
tiše se plížit
zasadit ránu
zákeřně,s úsměvem

Naplnění cílů
každá zrada dobrá
sobectví úzkost
hlavní je účelDen po …

krajina stromů
spálená zem
kráčelo vojsko
na cestě pravdy

smrt a pláč
denní chleba
ve jménu pravdy
je třeba se bít

pod vlajkou svobody
vzhůru k teroru
kráčíme vpřed
a za námi ………Za zdí

Uchráněni lží
výsada bláznů
s úsměvem na rtu
křečovitý škleb

šťastní ti nevědomí
vše je krásné
radostné maličkosti
drobné starosti

za ústavní zdí
s vlastním životem
ušetřeni dneška
reality krveSrovnání

Na vrcholu skály
s hlavou v mracích
obklopen živlem

monument doby
okolo nenávist
s noblesou a grácií

osamělý strom
nepřízni vzdoruje
pevně a přímo

klátící v poryvech
marná je naděje
realita dneškaSamota

Osamění bezmocnost
v touze po kráse
právo na svobodu
jedinečnost bytí

pokřivená minulost
naděje budoucích
obava,strach
nenávist,samota
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama